back

Specjalista/Koordynator w dziedzienie Energetyki

Bielany Wrocławskie

Twój zakres obowiązków

 • • kontakt z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej, w celu przeprowadzenia procedury podłączenia nowej linii średniego napięcia,
 • • oszacowanie wymagań technicznych oraz kosztów budowy nowej linii zasilania średniego napięcia oraz elektrowni fotowoltaicznej,
 • • budowa nowej stacji transformatorowej,
 • • zdefiniowanie zakresu prac oraz nadzór nad usługami projektowymi,
 • • przeprowadzenie badań izolacyjnych dla linii średniego napięcia w zakresie wymogów bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii – analiza ryzyka, ochrona przeciwprzepięciowa, dostępność zasilania awaryjnego, dostępność zasilania awaryjnego,
 • • przygotowanie oraz przeprowadzenie niezbędnych formalności dotyczących zgłoszenia linii średniego napięcia do właściwych organów regulacyjnych, z uzwzględnieniem wymogów środowiskowych oraz interesu publicznego,
 • • koordynacja budowy linii średniego napięcia oraz farmy fotowoltaicznej,
 • • kontakt oraz konsultacje z władzami lokalnymi oraz lokalną społecznością,
 • • opracowanie nowych rozwiązań dla naszych lokalizacji w celu samodzielnego dostarczania i oszczedzania energii dla naszych nieruchomości.

Nasze wymagania

 • • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu współpracującego – własne planowanie oraz koordynacja działań, terminowość
 • • wiedza oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami – określanie zakresu i harmonogramu projektu, zarządzanie budżetem projektu,
 • • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu energetyki,
 • • znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację.

Oferujemy

 • • możliwość współpracy w oparciu o kontrakt B2B lub umowę cywilnoprawną,
 • • rozpoczęcie współpracy w okresie maj-czerwiec 2023,
 • • realizację projektu w okresie 6 – 12 miesięcy,
 • • możliwość ustalenia elastycznego harmonogramu pracy